Glowna

Prawo rodzinne: Rozwiazanie malzenstwa

Rozwiązanie małżeństwa, zgodnie z zapisami ujętymi w obowiązującym w Polsce prawie, może odbyć się wyłącznie podczas rozwodu. W tym celu należy złożyć do sądu pozew o rozwód. Małżeństwo może zostać rozwiązane dopiero po odbyciu się stosownego procesu, podczas którego sąd ogłasza rozpad małżeństwa.http://www.lek-med.pl/potrzeby-lekarzy/internetowa-rejestracja-pacjentow-5.html Sąd jednak nie ma obowiązku w każdy przypadku udzielać rozwodu. W przypadku, gdy są nie uzna, że związek uległ trwałemu rozpadowi, może odroczyć sprawę oraz decyzję o oficjalnym rozwiązaniu związku małżeńskiego. Do rozwodu może dojść zarówno polubownie- gdy obie strony zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa oraz za przyczyną jednej ze stron- wówczas sąd może orzec rozwód z winy jednego ze współmałżonków- w takiej sytuacji osoba poszkodowana może domagać się innego podziału majątku lub innego rozdysponowania opieki nad dziećmi, jeśli małżeństwo takowe posiadało.

– autor artykułu